guǎng广
基本解释:
 1. (面积、空间)宽阔:~地区。拖拉机在~的田野上耕作。
 2. (范围、规模)巨大:有~的组织。掀起~的绿化植树热潮。
 3. (人数)众多:~群众。~顾客。~读者。
词语构成:
并列式:广+大
详细解释:
 1. 指面积、空间宽广、宽阔。

  《礼记·曲礼上》:“地广大,荒而不治,此亦士之辱也。”《楚辞·招魂》:“彷徉无所倚,广大无所极些。”《史记·大宛列传》:“见 汉 之广大,倾骇之。” 宋 秦观 《醉乡好》词:“醉乡广大人间小。” 巴金 《家》十五:“然而在这个公馆的围墙外面,在广大的世界中又怎样呢?”

 2. 宽广高大。

  《礼记·中庸》:“今夫山,一卷石之多,及其广大,草木生之,禽兽居之,宝藏兴焉。” 宋 司马光 《乞罢将官状》:“各修筑所治之城,州城稍高,县城次之,不必广大。”

 3. 扩张;扩大;扩充。

  汉 晁错 《守边劝农疏》:“其起兵而攻胡 粤 者,非以卫边地而救民死也,贪戾而欲广大也。”《晋书·沮渠蒙逊载记》:“所以远授 西海 者,盖欲广大将军之国耳。”《元代白话碑集录·一二九六年重阳洞林寺藏经记》:“其(指佛教)所传法旨,自 东汉 时流入 震旦 ,歷 魏 晋 数朝,以至 隋 唐 ,名公大士,润色敷畅,增衍广大。”

 4. 指胸襟开阔,局度宽宏。

  《礼记·乐记》:“宽而静、柔而正者,宜歌《颂》;广大而静、疏达而信者,宜歌《大雅》。” 孔颖达 疏:“广大,谓志意宏大。” 汉 应劭 《风俗通·声音·羽》:“故闻其宫声,使人温润而广大;闻其商声,使人方正而好义。” 巴金 《第四病室》:“我感激她的关心,而且更使我感动的是我接触到了她的广大的心。”

 5. 指内容博大渊深。

  《易·繫辞下》:“《易》之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。”《尸子》卷下:“与之语道,广大而不穷。” 宋 叶适 《著作佐郎钱君墓志铭》:“稍长,学知古人统绪广大高远,则遂慨然叹曰:‘时文不足为矣!’” 鲁迅 《书信集·致杨霁云》:“见佛经,则服其广大;见 宋 人语录,又服其平易超脱。”

 6. 指声音洪大。

  《礼记·乐记》:“是故清明象天,广大象地。” 郑玄 注:“清明,谓人声也。广大,谓鐘鼓也。”

 7. 宽大,宽厚。

  宋 王安石 《上执政书》:“伏维执事察其身之疾而从之尽其才,怜其亲之欲而养之尽其性,以完朝廷宽裕广大之政。”

 8. 指范围广泛。

  南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·书记》:“夫书记广大,衣被事体,笔札杂名,古今多品。”

 9. 指人数众多。

  鲁迅 《南腔北调集·祝中俄文字之交》:“以它的内容和技术的杰出,而得到广大的读者。”

单字详解:
 • 广(guǎng)1.指面积、范围宽阔,与“狭”相对:宽~。~博。~义。~漠。~袤(东西称“广”,南北称“袤”,指土地面积)。~厦。  2. 多:大庭~众。  3. 扩大,扩充:推~。~开言路。  
 • 大(dà)1.指面积、体积、容量、数量、强度、力量超过一般或超过所比较的对象,与“小”相对:~厅。~政。~气候。夜郎自~。~腹便便。  2. 指大小的对比:这间房有那间两个~。  3. 规模广,程度深,性质重要:~局。~众。  4. 用于“不”后,表示程度浅或次数少:不~高兴。  5. 年长,排行第一:老~。  6. 敬辞:~作。~名。~手笔。  7. 时间更远:~前年。  8. 〔~夫〕古代官职,位于“卿”之下,“士”之上。  9. 超过事物一半,不很详细,不很准确:~概。~凡。  
百科释义:广大是汉语词语,广大可做动词,可做形容词。广义表示事物的一种属性,狭义表示范围大。
广大”近义词详细
广大”反义词详细
英文翻译:(of an area) vast or extensive; widespread; (of people) numerous; large-scale
"广大"造句:更多
 1. 新建的教师大厦已经落成,广大教师喜迁新居。
 2. 我国的西部,地域广大,物产丰富。
 3. 消费者协会的任务是保护广大消费者的权利。
 4. 雷锋为广大青少年树立了光辉的榜样。
 5. 本书作者恳切希望广大读者批评指正。
 6. 雷锋精神已经在广大青少年中结出硕果。
 7. 广大人民强烈要求严惩腐败分子。
 8. 干部要为广大群众谋利益,不能为自己谋私利。
 9. 作为共产党的干部,要善于倾听广大人民群众的意见。
 10. 广大适龄青年积极报名参军。