héng
kuà
两脚分跨在物体两边站立支撑着。今多指桥梁等建筑物横向跨越。
"横跨"造句:
  1. 南京长江大桥巍然横跨在滚滚的波涛上。
  2. 南京长江大桥像彩虹一样横跨长江,非常壮观。
  3. 南京长江大桥仿佛一条钢铁巨龙,横跨在江面上。
  4. 武汉长江大桥犹如天上的彩虹横跨长江。
  5. 横跨海峡的大桥在这次海啸中依旧稳如泰山。
  6. 横跨赤道是一次令人难忘的航行。
  7. 横跨一衣带水的关渡大桥,人车往来,络绎不绝。
  8. 探险者餐风宿露,饱尝艰辛,终于横跨了沙漠。